Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Δρόμοι-ΣΕΛΗΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ

Σήμανση: Αδιέξοδο
Χαρακτηριστικά: Αδιάβατοι
Περιεχόμενο: Κινούμενη άμμος
Κ
ατεύθυνση: Ευθέως αντίθετη με τη σιγουριά
Υλικό: Πολυμερές της Άρνησης
Έρεισμα: Ανύπαρκτο
Προορισμός: Προδιαγεγραμμένα Αβέβαιος
Συμπέρασμα: Να τους διαβείς, 

είναι οι μόνοι που οδηγούν με βεβαιότητα σε σένα

Μ.Π.
ΣΕΛΗΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ-

ΛΕΞΙΤΥΠΟΝ-ΑΘΗΝΑ 2011