Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Ν από το Μονόλογο από το Α έως το Ω του ΑγαπΩ


 ****************************************
από τη συλλογή ΣΕΛΗΝΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ 
εκδόσεις ΛΕΞΙΤΥΠΟΝ 2011