Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Γνωρίζοντας..
~Είναι όμορφο, 
μεγαλώνοντας, 
να μην υπάρχουν πια μυστήρια.

Έτσι, 
οικειοθελώς στροβιλίζεσαι στη χαρά 
και στη λύπη.

Γνωρίζοντας..~