Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

ΝΥΝ και ΑΕΙ

“Στα βιβλία της ζωής, 
που δεν γράφτηκαν ακόμα, 
στο αίμα των Ποιητών 
που θα ρέει πάντα ταγμένο στην Ουτοπία, 
στο θάνατο,
που νικήθηκε από το δάκρυ της αγάπης, 
στα παλάτια που χτίσαμε, 
αποκλείοντας τα σκοτάδια, 
στο Φως, 
Νυν και Αεί”