Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΔΡΟΜΟΙ ΦΩΤΙΑΣ ΙΙΙ-ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑΔρόμοι φωτιάς ΙΙΙ
Μπορούσαμε να διαλέξουμε
τη φυγή.
Η επίγνωση της αλήθειας
ήταν ο ιερότερος όρκος μας.

Ο ήλιος
δεν μπόρεσε  να  κάψει  τα φτερά.

Να είσαι εκεί
την εσπερινή ώρα.
Εκεί
που ο  όρκος
καθαγιάζεται.

(υπό έκδοση)