Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Προοπτική"Ζωής διαμαντένιο-δάκρυνο διάδημα 
και αγέρωχη προοπτική.
'Σύ που κατέχεις τα νοήματα και τα θαύματα του κόσμου,
τις ρίμες και τις νότες ανεξιχνίαστων Παραδείσων,
είδες αληθινά ποτέ;


Οργή μου δυσνόητη,
μα ποιός σου έδωσε σπόρο κι άνθισες;
Των ουρανών μου κατακτητή ποιός σε όρισε; 
Μην ήμουν εγώ που σ΄άφησα να βρεις το κρυμένο διάδημα;
Μα είδες/είδαμε αληθινά ποτέ; "~"


ΜΠ~2012