Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Κάβοι

"Κόψε τα χέρια των κάβων
κλείσ΄τους το στόμα.
Μια για πάντα,
εσύ,
ορκισμένος εχθρός της ακτής."
*****