Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

ΡΙΖΕΣ//Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

Οι ρίζες του χρόνου
γυρίζουν μέσα μου
ζητώντας να βρουν
την πρότερη αλήθεια τους.

Εκεί
συνάντησαν την αρχή και το τέλος τους
με κραδασμούς
και  αντάριασμα, της γης, φρικτό.
Εκεί
όπου αντέχεις
να ξενιτευτείς, μου είπαν,
εκεί θα ζεις.

Μίνα Παπανικολάου//Η λεπτομέρεια στο κόκκινο
2015