Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ-ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ


Πάντα θαύμαζα το χέρι
που άγγιζε με αυτόν τον παράξενο τρόπο
τις παρυφές των ουρανών.
Συνήθως ήταν χέρι παιδιού
που του ανήκε άλλωστε
η Βασιλεία!


ΜΠ

Καλή Καθαρά Δευτέρα!