Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Κάποτε

Σε φόρεσα κατάσαρκα και ζω.
Μα-αλήθεια-ζω;
Θάρθεις μια μέρα και θα ζεις.
"Εμοιρώθεις, εστολίσθεις, ονομάσθεις..ΑΓΑΠΗ"~ΜΠ~2011 (προσχέδιο)


Μια μέρα..