Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ/Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 
painting  by Stefano Sampietro
 
Χρόνια μετά την αγάπη
ο κόσμος είναι ένα κουκούλι
χρυσαλίδες εντός
και σπαράγματα
ανεπίδοτες επιστολές
ψίθυροι.
Ακούστηκαν άραγε
οι υποσχέσεις ηρωισμού
και οι ένδοξες μνήμες;
Χρόνια μετά την αγάπη
αρνούμαι την αλήθεια
και σπάω την καρδιά
που θυμάται.
Κανείς δεν θα δει
την εικόνα της λύπης
Στο μετρό
στο λιμάνι
στις σκάλες που τρέχω
να φτάσω ποιός ξέρει που;
Τρέχει μαζί μου
ξοπίσω
η αλήθεια.
Δεν κοιτώ
μα ακούω το ξέπνοο  κλάμα της:
είμαι εδώ
κοίταξέ με.
Χρόνια μετά την αγάπη
δεν ακούει κανείς.
Ούτε εγώ.

ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ/ΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

30/01/2016